ایزوگام روی سطوح مختلف که امکان چسبندگی آن وجود داشته باشد قابل نصب است. امکان نصب ایزوگام روی آسفالت هم وجود دارد البته آسفالت مورد نظر باید بازبینی شود و به نکات زیر باید توجه شود:

  1. سطح آسفالت نباید حالت شنی داشته باشد و یا به عبارت دیگر باید دارای سلامت و کیفیت لازم باشد.
  2. اگر سطح آسفالت دارای ناهمواری یا ترک‌های عمیق یا بزرگ باشد، ابتدا سطح مورد نظر باید با استفاده از پرایمر ایزوگام یا خمیرهای مخصوص مسطح و یکنواخت شود.
  3. اگر ضخامت آسفالت زیاد است، بهتر است تا برای کاهش بار ساختمان، آسفالت ابتدا از سطح برداشته شود و پس از زیرسازی، ایزوگام نصب شود.

ایزوگام

به طور کلی باید در نظر داشت که ایزوگام برای چسبندگی به سطحی صاف و بدون سنگ‌ریزه نیاز دارد و همچنین باید به وزن ساختمان نیز توجه شود. افزایش غیراصولی وزن ساختمان می‌تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *