ایزوگام روی سطوح مختلف که امکان چسبندگی آن وجود داشته باشد قابل نصب است. امکان نصب ایزوگام روی آسفالت هم وجود دارد البته آسفالت مورد نظر باید بازبینی شود و به نکات زیر باید توجه شود:

  1. سطح آسفالت نباید حالت شنی داشته باشد و یا به عبارت دیگر باید دارای سلامت و کیفیت لازم باشد.
  2. اگر سطح آسفالت دارای ناهمواری یا ترک‌های عمیق یا بزرگ باشد، ابتدا سطح مورد نظر باید با استفاده از پرایمر ایزوگام یا خمیرهای مخصوص مسطح و یکنواخت شود.
  3. اگر ضخامت آسفالت زیاد است، بهتر است تا برای کاهش بار ساختمان، آسفالت ابتدا از سطح برداشته شود و پس از زیرسازی، ایزوگام نصب شود.

ایزوگام

به طور کلی باید در نظر داشت که ایزوگام برای چسبندگی به سطحی صاف و بدون سنگ‌ریزه نیاز دارد و همچنین باید به وزن ساختمان نیز توجه شود. افزایش غیراصولی وزن ساختمان می‌تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.